පුවත් සහ සිදුවීම්

අධික වර්ෂාව හේතුවෙන්  ආපදාවන්ට ලක්වූ  ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ජනතාවට පරිත්‍යාග කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මොබිටෙල් ආයතන විසින් වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය හා ජල බෝතල් ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් ජයලත් මහතා වෙත ප්‍රදානය...

ඡන්ද කොට්ඨාස
අත්තනගල්ල
කටාන
කැලණිය
ජා ඇල
ගම්පහ
දිවුලපිටිය
 දොම්පේ
 බියගම
 මහර
 මිනුවන්ගොඩ
 මීගමුව
 මීරිගම
 වත්තල