පුවත් සහ සිදුවීම්

අධික වර්ෂාව හේතුවෙන්  ආපදාවන්ට ලක්වූ  ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ජනතාවට පරිත්‍යාග කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මොබිටෙල් ආයතන විසින් වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය හා ජල බෝතල් ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් ජයලත් මහතා වෙත ප්‍රදානය...

colombo1

මහ නගර සභා
කොළඹ
දෙහිවල
කඩුවෙල
මොරටුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
නගර සභා
කොලොන්නාව
සීතාවක
මහරගම
කැස්බෑව
පළාත් සභා
කොටිකාවත්ත මුල්ලේරියාව
සීතාවකපුර

හෝමාගම