පුවත් සහ සිදුවීම්

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ කාබනික වගාවක් ලෙස සුහුරු ගෙවත්තක් ආරම්භ කිරීමත් ඊට සමගාමීව ආදර්ශ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයක් සිදු කිරීමත් පසුගියදා අත්තනගල්ල ප්‍රදේශීය ලේකම්තුමාගේ උපදෙස් මත ආරම්භ කෙරිණි.කාබනික පොහොර ජනතාව...

පොලිස් ස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය
බම්බලපිටිය පොලිස් ස්ථානය A2, කොළඹ +94 112 588 680
නගර රථවාහන පොලිස් ස්ථානය මිහිඳු මාවත +94 112 431 718
වේල්ල වීදිය පොලිස් ස්ථානය කොළඹ +94 112 432 612
දෙමටගොඩ පොලිස් ස්ථානය 9 වන පටුමග, කොළඹ +94 112 693 838
ග්‍රෑන්ඩ් පාස් පොලිස් ස්ථානය ශාන්ත ජෝසප් වීදිය, කොළඹ +94 112 421 414
කහතුඩුව පොලිස් ස්ථානය කොළඹ - හොරණ පාර, පොල්ගස්ඕවිට +94 112 705 233
කෙසෙල්වත්ත පොලිස් ස්ථානය කොළඹ +94 112 421 944
කිරුලපන පොලිස් ස්ථානය හයිලෙවල් පාර, කොළඹ +94 112 512 676
කොල්ලුපිටිය පොලිස් ස්ථානය A2, කොළඹ +94 112 323 689
කොටහේන පොලිස් ස්ථානය කොළඹ +94 112 431 861
මාළිගාවත්ත පොලිස් ස්ථානය මාළිගාවත්ත පාර, කොළඹ +94 112 434 135
මරදාන පොලිස් ස්ථානය කොළඹ +94 112 692 748
මට්ටක්කුලිය පොලිස් ස්ථානය කොළඹ +94 112 521 761
ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානය ගාලු පාර, දෙහිවල - ගල්කිස්ස +94 112 738 351
නාරහේන්පිට පොලිස් ස්ථානය ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ +94 112 368 242
නවගමුව පොලිස් ස්ථානය AB10 +94 112 415 222
කොම්පඤ්ඤවීදිය පොලිස් ස්ථානය කොළඹ +94 112 433 744