செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

தொடர்பு

பதவி:
மாவட்ட செயலகம் - கம்பஹா
முகவரி:
பாண்டிய மவுலா
கம்பஹா
மேற்கு மாகாணத்தில்
11000
இலங்கை
தொலைபேசி:
+94 332 222 235
தொலைநகலி:
+94 332 222 900

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)