தொடர்பு

பதவி:
District secretariat - Gampaha
முகவரி:
எல்விட்டிகல வீதி, நாரஹேன்பிட்டி,
கொழும்பு 05.
11000
Sri Lanka
தொலைபேசி:
+94 112 369 150
தொலைநகலி:
+94 332 222 900

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)